Cách sửa lỗi Bắt đầu

Cách sửa lỗi Bắt đầu tối ưu hóa ứng dụng Android vào năm 2021

Nếu đang sử dụng các thiết bị hỗ trợ Android, bạn có thể đã thấy thông báo “Android đang khởi động” nhưng ít nhất một lần. Và bài viết này là ở đây để tiết kiệm trong ngày! Loại lỗi này không xuất hiện thường xuyên nhưng khi nó xuất hiện, nó có thể khiến …